พ.ศ. 2505 ในหลวงเสด็จประพาสหนองบัวพระเจ้าหลวง จ.เชียงใหม่

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จประพาสหนองบัวพระเจ้าหลวง เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2505 พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระนางเจ้าอินดริกแห่งประเทศเดนมาร์ก
เทศบาลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จัดได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 18.00 น. ฝากแจ้งเชิญชาวเชียงใหม่มาร่วม #แสงจากพ่อ