บทเพลง “ภาพของพ่อ” แทนคำอธิบายต่อภาพที่มีทุกบ้าน ขับร้องโดยโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย

“ภาพติดข้างฝา เด็กน้อยถามว่าเป็นภาพผู้ได๋ แม่พากราบไหว้ด้วยใจ คือสิยิ่งใหญ่ในหัวใจคน จำไว้เด้อหล่า สูงกว่าแผ่นฟ้า มีค่าเหลือล้น ท่านคือองค์ภูมิพลที่พวกเฮาเอิ้น พ่อของแผ่นดิน…”

 

song-note