เราอยากมีพระเจ้าอยู่หัว เหมือนในประเทศไทย :หนุ่มสาวจากรัฐมอญ

คุณมนตรี  จันทวงศ์ โพสต์ภาพและข้อความทางเฟซบุ๊คให้เราได้ทราบความน่าภาคภูมิใจของคนไทยว่า

ภาพที่มีทุกบ้าน” มีอยู่ในวัดและบ้านของชุมชนมอญเขตพะลึน ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาด้วยเช่นกันครับ

“เราอยากมีพระเจ้าอยู่หัว เหมือนในประเทศไทย” คือ ส่วนหนึ่งของความรู้สึก ที่คนมอญรุ่นหนุ่มสาวได้เล่าให้ผมฟัง ว่าทำไมจึงมีภาพพระเจ้าอยู่หัว ติดในบ้านเป็นจำนวนมากครับ

 

f ff ffff