เสียงระงมดังไปถึงเมืองฟ้า “ลำล่อง” ทั้งน้ำตาโดย “ฉวีวรรณ ดำเนิน” ศิลปินแห่งชาติ

ลำล่อง หรือ ลำยาว คือ กลอนลำสำหรับใช้ลำในงานการกุศล งานมหรสพต่างๆ กลอนยาวนี้อาจใช้เวลาลำเป็นชั่วโมง หรือ ครึ่งชั่วโมง หรือแล้วแต่กรณี ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายชนิด และครั้งนี้ หมอลำ ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ ปี 2536 พร้อมด้วยศิลปินพื้นบ้านอีสาน คุณพงศพร อุปนิ หรือ อ้น แคนเขียว ได้รวมแรงใจขับร้องบทกลอนลำล่อง ซึ่งประพันธ์กลอนลำโดย อ.จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นอีกศิลปะพื้นบ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยในห้วงยามนี้

  • ขับร้อง : หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ ปี 2536
  • คำร้อง : อ.จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน
  • หมอแคน : พงศพร  อุปนิ  (อ้น แคนเขียว)