เชียงใหม่สร้างโมเดลจำลองในศาลากลาง แสดงโครงการตามแนวพระราชดำริ

ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริ ที่มีอยู่ในพื้นที่ กว่า 4 พันโครงการ กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ สร้างโมเดลจำลองภายในศาลากลาง เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชม ระหว่าง 26 ต.ค.59 – 20 ม.ค. 60 นี้ เท่านั้น

14721495_10154714549884571_3314079773663464273_n

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรและแผ่นดินเชียงใหม่ นับตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อปี 2501 จังหวัดเชียงใหม่จึงได้รวบรวม และน้อมนำโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อให้คนเชียงใหม่ได้รับรู้ว่า มีโครงการ/กิจกรรม ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน เพื่อช่วยเหลือชาวเชียงใหม่ มากถึง 4,447 โครงการ ใน 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 3,030โครงการ, การพัฒนาด้านการเกษตร 165 โครงการ, การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 159 โครงการ, การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 325 โครงการ, การพัฒนาด้านสาธารณสุข 55 โครงการ, การพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร 77 โครงการ, การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา 395 โครงการ และการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ อีก 240 โครงการ

โดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ซึ่งพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญ มีโครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ได้จำลองเป็นโมเดล เขื่อนหลัก 3 แห่ง คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา/เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลที่เป็นนามพระราชทาน มาจัดแสดง พร้อมกับโครงกการกิจกรรมอื่นๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่น้อมนำมาจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการมีชีวิต การจำลองรูปแบบวิถีชีวิต แสดงถึงพระอัจริยภาพของพระองค์ท่าน โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา บูรณาการร่วมกันมีเจ้าภาพหลักในแต่ละด้าน

นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมและจำลอง ทุกโครงการ/กิจกรรมตามแนวพระราชดำริในจังหวัดเชียงใหม่มาไว้ที่เดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ นักท่องเทียวผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เข้าชมและศึกษาเรียนรู้ ได้ทุกวัน ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2559 – 20 มกราคม 2560 ที่สนามหญ้า ภายในบริเวณโถง อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้มีพิธีเปิด ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. โดยจะมีข้าราชการทุกหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมร้องเพลงน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงความฝันอันสูงสุดไปพร้อมกัน