“คำสอนของพ่อจะคงอยู่ตลอดไป” ผลงานโปสเตอร์รวบรวมพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

111

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก่คณะบุคคลองค์กรต่างๆ เปรียบได้ดั่งเข็มทิศที่ปวงชนชาวไทยต่างน้อมนำมายึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งมีการนำมารวบรวมและจัดทำเป็นโปสเตอร์เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปปฏิบัติ

“ฉันซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้นำพระราชดำรัสในหลวง มารวบรวมเป็นโปสเตอร์เพื่อให้ทุกคนได้โหลดฟรี” นี่เป็นข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวของ คุณอนุรัก มงคลทัศนีย์ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมกับโปสเตอร์ผลงานที่ใช้ชื่อว่า “คำสอนของพ่อจะคงอยู่ตลอดไป”

“แรงบันดาลใจของผมก็คือตอนที่เราเด็ก เราเห็นภาพในหลวงทรงทำงานหนักจนเราโตเป็นผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นในหลวงก็ยังคงทรงทำงานหนักอย่างเหน็ดเหนื่อย ตลอดระยะเวลาของการทำงานของในหลวง พระองค์ท่านทรงมีคำสั่งสอนให้กับพวกเราอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนได้คิดได้หันกลับมามองการกระทำของตนเองว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่ หรือสิ่งนั้นดีสำหรับตนเองและประเทศชาติหรือยัง ท่านทรงเป็นผู้ให้  อย่างแท้จริง

ณ วันนี้ ทุกสิ่งที่ท่านสร้างทุกสิ่งที่ท่านสอนเพื่อให้ประเทศของเรามีความสุขในแบบที่ประเทศอื่นไม่เคยได้รับผมได้ตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้ออกแบบโปสเตอร์ชิ้นนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รำลึกถึงพระองค์ท่านไม่ใช่แค่ภาพที่ทรงงานหนัก แต่มีพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์เราควรที่จะได้นำไปปฏิบัติและสอนลูกหลานเพื่อไม่ให้มันเป็นแค่เพียงตัวอักษรที่อยู่บนภาพเท่านั้น อย่างที่ในหลวงเคยสอนไว้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  เพื่อให้ “คำสอนของพ่อจะคงอยู่ตลอดไป” ผมรักในหลวงครับ”

คุณอนุรัก มงคลทัศนีย์  นักออกแบบสิ่งพิมพ์จึงรวบพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน จากเว็บไซส์แหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือและเป็นทางการ เช่น www.cca.chula.ac.th   ซึ่งทรงพระกรุณาพระราชทานในหลายวโรกาส ทั้ง พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตจุฬาฯ และที่ทรงพระราชทานแก่องค์กรคณะบุคคลต่างๆ    โดยมีชาวสื่อสังคมออนไลน์ร่วมแสดงความคิดเห็นชื่นชมและกล่าวขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันผลงานในครั้งนี้

ดาวน์โหลดฟรี