ฟังองคมนตรีเล่า:หลักคิดทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของขวัญให้ชาวไทยและชาวโลก

“….เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะบ้านเรา เป็นประโยชน์ทั่วโลก ตอนนั้นผมมองไม่ออก แต่วันนี้สิ่งที่ท่านรับสั่งไว้เป็นจริง” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

“แสนอาลัย ในหลวงของปวงชนชาวไทย” บทร้อยกรองแทนความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่

ความสูญเสียครั้งนี้ยากเกินจะอธิบายออกมาด้วยถ้อยคำ อาจารย์จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน จึงประพันธ์บทร้อยกรอง โดยมีอาจารย์วรศักดิ์ วรยศ ขับเสภาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งแทนความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยด้วยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้

“ประเทศไทยจะต้องเข้มแข็ง เพื่อในหลวง” เปลี่ยนความสูญเสียเป็นพลัง Strong Thailand

คลิปนี้ อาจจะบีบหัวใจคนไทยทั้งประเทศ แต่ผู้จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อให้กำลังใจผู้คน เศรษฐกิจ รัฐบาล ทุกฝ่าย เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

“คำสอนของพ่อจะคงอยู่ตลอดไป” ผลงานโปสเตอร์รวบรวมพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“คำสอนของพ่อจะคงอยู่ตลอดไป” ผลงานโปสเตอร์รวบรวมพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก่คณะบุคคลองค์กรต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปปฏิบัติ

เบื้องหลังภาพวาด ‘มหาราชา’ สะท้อนความรักของพสกนิกรมลายูมุสลิมชายแดนใต้

ผมสร้างงานศิลปะนี้ ตั้งชื่อว่า “มหาราชา” ตั้งใจจะใช้คำที่พ้องเสียงในภาษามลายู ที่อ่านออกเสียงเดียวกันกับภาษาไทย เป็นแนวคิดในการวาด

“พ่อเหนื่อยพอแล้ว” เสียงเพลงสื่อแทนใจชาวเชียงใหม่ถึงคนไทยทุกคน

16 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมามีการรวมตัวของนักร้อง นักดนตรีในเชียงใหม่ เกือบ 100 คน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้เวลาทั้งสิ้น 11 ชั่วโมงในห้องอัดเสียง สร้างสรรค์บทเพลง “พ่อเหนื่อยพอแล้ว”

1 2