พ.ศ. 2505 ในหลวงเสด็จประพาสหนองบัวพระเจ้าหลวง จ.เชียงใหม่

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จประพาสหนองบัวพระเจ้าหลวง