“ประเทศไทยจะต้องเข้มแข็ง เพื่อในหลวง” เปลี่ยนความสูญเสียเป็นพลัง Strong Thailand

คลิปนี้ อาจจะบีบหัวใจคนไทยทั้งประเทศ แต่ผู้จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อให้กำลังใจผู้คน เศรษฐกิจ รัฐบาล ทุกฝ่าย เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย