เบื้องหลังภาพวาด ‘มหาราชา’ สะท้อนความรักของพสกนิกรมลายูมุสลิมชายแดนใต้

ผมสร้างงานศิลปะนี้ ตั้งชื่อว่า “มหาราชา” ตั้งใจจะใช้คำที่พ้องเสียงในภาษามลายู ที่อ่านออกเสียงเดียวกันกับภาษาไทย เป็นแนวคิดในการวาด