“เขียนเพลงให้พ่อ” อีกหนึ่งบทเพลงเพื่อบอกต่อฟ้าให้ดูแลพ่อหลวงแทนปวงชนชาวไทย

ในห้วงยามแห่งความเศร้าโศกของพสกนิกรชาวไทย ศิลปะหลากหลายแขนงถูกนำมาบันทึกประวัติศาสตร์และถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายที่ยากจะเอื้อนเอ่ยด้วยถ้อยคำ