“พ่อเหนื่อยพอแล้ว” เสียงเพลงสื่อแทนใจชาวเชียงใหม่ถึงคนไทยทุกคน

16 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมามีการรวมตัวของนักร้อง นักดนตรีในเชียงใหม่ เกือบ 100 คน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้เวลาทั้งสิ้น 11 ชั่วโมงในห้องอัดเสียง สร้างสรรค์บทเพลง “พ่อเหนื่อยพอแล้ว”

พ.ศ. 2505 ในหลวงเสด็จประพาสหนองบัวพระเจ้าหลวง จ.เชียงใหม่

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จประพาสหนองบัวพระเจ้าหลวง