ลดธงครึ่งเสา ชาวกะเหรี่ยงจะไม่ลืมพระเมตตา

17 ต.ค. 2559 กลุ่มกะเหรียงสันติภาพ (KNU/KNLA Peace Council) นำโดย นายพล ทิ่นหม่อง นำกำลังทหารและประชาชนชาวกะเหรี่ยง ร่วมลดธงครึ่งเสา