“ประเทศไทยจะต้องเข้มแข็ง เพื่อในหลวง” เปลี่ยนความสูญเสียเป็นพลัง Strong Thailand

คลิปนี้ อาจจะบีบหัวใจคนไทยทั้งประเทศ แต่ผู้จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อให้กำลังใจผู้คน เศรษฐกิจ รัฐบาล ทุกฝ่าย เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

“คำสอนของพ่อจะคงอยู่ตลอดไป” ผลงานโปสเตอร์รวบรวมพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“คำสอนของพ่อจะคงอยู่ตลอดไป” ผลงานโปสเตอร์รวบรวมพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก่คณะบุคคลองค์กรต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปปฏิบัติ

เราอยากมีพระเจ้าอยู่หัว เหมือนในประเทศไทย :หนุ่มสาวจากรัฐมอญ

คุณมนตรี  จันทวงศ์ โพสต์ภาพและข้อความทางเฟซบุ๊คให้เราได้ทราบความน่าภาคภูมิใจของคนไทยว่า ภาพที่มีทุกบ้าน” มีอยู่ในวัดและบ้านของชุมชนมอญเขตพะลึน ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาด้วยเช่นกันครับ “เราอยากมีพระเจ้าอยู่หัว เหมือนในประเทศไทย” คือ ส่วนหนึ่งของความรู้สึก ที่คนมอญรุ่นหนุ่มสาวได้เล่าให้ผมฟัง ว่าทำไมจึงมีภาพพระเจ้าอยู่หัว ติดในบ้านเป็นจำนวนมากครับ  

บทเพลง “ภาพของพ่อ” แทนคำอธิบายต่อภาพที่มีทุกบ้าน ขับร้องโดยโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย

“ภาพติดข้างฝา เด็กน้อยถามว่าเป็นภาพผู้ได๋ แม่พากราบไหว้ด้วยใจ คือสิยิ่งใหญ่ในหัวใจคน จำไว้เด้อหล่า สูงกว่าแผ่นฟ้า มีค่าเหลือล้น ท่านคือองค์ภูมิพลที่พวกเฮาเอิ้น พ่อของแผ่นดิน…”